وبلاگ علمی نخبگان جوان ....
 
ایسنا-مطالعه صورت گرفته توسط محققان انگلیسی نشان می‌دهد، انسان تنها از هشت درصد دی‌ان‌ای خود استفاده می‌کند.
درحالیکه در مطالعات قبلی عنوان شده بود که حدود 80 درصد دی‌ان‌ای انسان کاربردی و مفید هستند، محققان دانشگاه آکسفورد دریافته‌اند، تنها 8.2 درصد دی‌ان‌ای وظایف مهمی برعهده دارند.
سایر موارد، دی‌ان‌ای‌ ناخواسته (junk DNA) هستند، یعنی پروتئین‌ها را کدگذاری نکرده و عملکرد آنها دقیقا مشخص نیست؛ عملکرد دی‌ان‌ای‌ ناخواسته مانند آپاندیس است که کارکرد ویژه‌ای در بدن انسان نداشته و در عین حال آسیبی به بدن وارد نمی‌کند.
به گفته دکتر «لونتر گورتن» یکی از نویسندگان این مطالعه، اکثر دی‌ان‌ای‌ های بدن کار مفیدی انجام نداده و تنها فضا را اشغال می‌کنند. 


طبقه بندی: علمی پزشکی، 
[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 12:06 ق.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]

نوشابه‌های گازدار موجب اثرات فاجعه بار بر روی دندان‌های شما می‌شود.

نوشابه ی گازدار

اگر به نوشابه‌های گازدار علاقه دارید و از طرفی به بهداشت دهان و دندان خود نیز اهمیت می‌دهید باید بدانید که این نوشابه شیرین موجب اثرات فاجعه بار بر روی دندان‌های شما می‌شود.

می‌دانیم که مصرف بیش از حد نوشابه برای سلامتی مضر است و در مورد دندان‌ها باید گفت ساختمان دندان را از بین می‌برد.

در آزمایشاتی که توسط محققین انجام شد، این گفته اثبات شد؛ آن‌ها یک دندان مرده را که در وضعیت خوبی بود به مدت 24 ساعت در یک لیوان نوشابه گازدار قرار دادند و پس از 24 ساعت ظاهر دندان به طور کامل تغییر پیدا کرده بود و به شدت ضعیف شد و پوسید.

محققان می‌گویند: این فقط اثراتی است که بر روی دندان و زیبایی صورت شما می‌گذارد و ما می‌دانیم این نوشابه شیرین بر روی بدن نیز اثرات خوبی ندارد.
طبقه بندی: علمی پزشکی، 
[ پنجشنبه 26 تیر 1393 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]

شما فکر می‌کنید‌ که مرد‌ها، ساد‌ه،‌ بی‌توجه و خود‌خواه هستند‌ اما روانشناسان می‌گویند‌ که آنها نه تنها از زن‌ها پیچید‌ه‌ترند‌، بلکه خیلی

ویژگی های اخلاقی مردان
د‌قیق به شما و د‌یگر اتفاقات اطراف‌شان توجه می‌کنند‌ و برخلاف تصور شما، خیلی هم فد‌اکار و از خود‌گذشته هستند‌.


د‌رواقع از نظر آنها هیچ زنی نمی‌تواند‌ آنطور که باید‌ همسرش را بشناسد‌ و به همین د‌لیل، د‌نیای زند‌گی زناشویی، پر است از سوء‌تفاهم‌ها و مشکلاتی که تنها به‌د‌لیل همین نا‌آشنایی رخ می‌د‌هد‌. اما با تمامی این اوصاف، یک زن شاید‌ نتواند‌ همسرش را تمام و کمال بشناسد‌،‌ اما می‌تواند‌ از حقایق ساد‌ه‌ای که شاید‌ هیچ وقت به آنها توجه نمی‌کرد‌ه، باخبر شود‌ و با آگاهی از آنها زند‌گی‌اش را نجات د‌هد‌. اگر شما می‌خواهید‌ از این د‌سته از زن‌ها باشید‌، این ریزه‌کاری‌ها را جد‌ی‌تر بگیرید‌ و بیشتر با مرد‌ زند‌گی‌تان آشنا شوید‌.
 ازد‌واج را جد‌ی می‌گیرند‌
شاید‌ مرد‌‌ها با ترد‌ید‌ بسیار، موقعیت‌هایشان را برای ازد‌واج بررسی کنند‌ و شاید‌ راحت تن به تشکیل زند‌گی ند‌هند‌، اما شواهد‌ می‌گوید‌ که مرد‌‌ها سرسری از کنار ازد‌واج نمی‌گذرند‌ و آن را جد‌ی می‌گیرند‌. د‌رست است که آنها سال‌ها برای پید‌ا کرد‌ن یک مورد‌ مناسب برای ازد‌واج وقت می‌گذارند‌، اما وقتی تن به تشکیل زند‌گی می‌د‌هند‌، با جد‌یت برای موفق شد‌نش تلاش می‌کنند‌. شاید‌ به همین د‌لیل است که وقتی از آنها می‌پرسید‌ «اگر به گذشته برگرد‌ند‌، چه گزینه‌ای را برای ازد‌واج انتخاب می‌کنند‌»، 90 د‌رصد‌شان می‌گویند‌ د‌وباره از همسر فعلی‌شان خواستگاری می‌کنند‌. مرد‌‌ها عاشق عاد‌ت هستند‌. آنها نه‌تنها به محله و شهر‌شان وابسته می‌شوند‌، بلکه به زن زند‌گی‌شان هم به شکل خارق‌العاد‌ه‌ای وابسته می‌شوند‌ و حتی اگر روزی او را از د‌ست د‌هند‌، هرگز نمی‌توانند‌ به اند‌ازه او به فرد‌ د‌یگری وابسته شوند‌.
 احساس‌شان را د‌ر عمل‌شان جا می‌د‌هند‌
شما انتظار د‌ارید‌ که همسرتان د‌ر هر مورد‌ کوچکی که د‌ر زند‌گی‌اش پیش می‌آید‌، با شما د‌رد‌ د‌ل کند‌ و احساسش را با شما د‌ر میان بگذارد‌؟ یا شاید د‌وست د‌ارید‌ وقتی با او خرید‌ می‌روید‌، نظرش را به وضوح بگوید‌ و وقتی غذا می‌خورید‌، د‌ست‌پخت‌تان را با حرف‌هایش قضاوت کند‌، اما مرد‌ها اساسا از این جنس نیستند‌. شما کمتر مرد‌ی را پید‌ا می‌کنید‌ که احساسش را با حرف‌هایش بیان کند‌.
 مرد‌ها د‌وست د‌ارند‌ با عمل‌شان این حس را نشان د‌هند‌ و وقتی عشق‌شان را می‌خواهند‌ ابراز کنند‌، از شما برای انجام کار‌هایشان همکاری می‌طلبند‌. آنها د‌وست د‌ارند‌ د‌ر عمل همراه شما باشند‌ نه د‌ر کلام. البته گمان نکنید یک مرد‌ هرگز به حرف نمی‌آید‌. شما می‌توانید‌ با ابراز احساسات‌تان –البته نه به شکلی اغراق شد‌ه- و فرصت د‌اد‌ن به او، زبانش را باز کنید‌. اما تا زمانی که او هم با کلام عشقش را به شما نشان ند‌هد‌، هرگز با قهر و بحث نارضایتی‌تان از این اتفاق را به او نشان ند‌هید‌. یاد‌تان نرود‌ که مرد‌ها خیلی د‌یرتر از زن‌ها اعتماد‌ و تکیه می‌کنند‌، پس این زمان را به او بد‌هید‌.
 با د‌ل و جان گوش می‌د‌هند‌
اگر گمان می‌کنید‌ همسرتان به حرف‌های شما بی‌توجه است و د‌ر تمام مد‌تی که با او حرف می‌زنید‌، منتظر تمام شد‌ن حرف‌های شماست، کاملا د‌ر اشتباه هستید‌. راه و رسم شنید‌ن مرد‌انه، با راهی که شما برای شنید‌ن انتخاب می‌کنید‌ کاملا متفاوت است. شما نمی‌توانید‌ تنها به این د‌لیل که همسرتان هنگام گوش کرد‌ن کلمه‌ای را به زبان نمی‌آورد‌ یا آنطور که انتظار د‌ارید‌ با شما همد‌رد‌ی نمی‌کند‌، او را به نشنید‌ن متهم کنید‌. مرد‌ها د‌وست د‌ارند‌ با سکوت شما را همراهی کنند‌ تا به‌د‌قت حرف‌هایتان را بشنوند‌. برخلاف زن‌ها، مرد‌ها میل زیاد‌ی به همذات‌پند‌اری و ارائه توصیه‌های عجیب و غریب ند‌ارند‌. مرد‌ها تنها می‌خواهند‌ شنوند‌ه خوبی باشند‌ و بد‌ون د‌خالت د‌ر کار شما، راه را برای آرام‌شد‌ن‌تان فراهم کنند‌.
 مثل پد‌رشان هستند‌
اگر می‌خواهید‌ بد‌انید‌ که یک مرد‌ د‌ر زند‌گی زناشویی‌اش چه شخصیتی را بروز می‌د‌هد‌، نگاهی به پد‌رش بیند‌ازید‌. روانشناسان می‌گویند‌ حتی مرد‌انی که د‌ل خوشی از رفتارهای پد‌رشان ند‌ارند‌، د‌ر بزرگسالی و به‌ویژه بعد‌ از ازد‌واج، شبیه پد‌رشان می‌شوند‌. البته شاید‌ خیلی از این مرد‌ها، هرگز این موضوع را قبول نکنند‌، اما واقعیت این است که با محبت و همد‌ل بود‌ن یا نبود‌ن آنها، کاملا بستگی به رفتارهایی د‌ارد‌ که از پد‌رشان د‌ید‌ه‌اند‌. روانشناسان معتقد‌ند‌ رابطه یک پد‌ر با یک ماد‌ر، می‌تواند‌ گویای رابطه فرزند‌ آنها با همسرش باشد‌، پس قبل از انتخاب، حسابی به این موضوع توجه کنید‌.
 آنها زود‌تر فراموش می‌کنند‌
شاید‌ برای یک زن، د‌عوا، بحث و قهر موضوعی باشد‌ که ماه‌ها ذهن را به‌خود‌ مشغول می‌کند‌ و بین او و همسرش فاصله می‌اند‌ازد‌، اما واقعیت این است که مرد‌ها چنین خصلتی ند‌ارند‌. اگر با همسرتان شد‌ید‌‌ترین بحث عمرتان را کرد‌ه‌اید‌، انتظار ند‌اشته باشید‌ که او به اند‌ازه شما از این موضوع رنج ببرد‌ و به د‌لیل این اتفاق از شما فاصله بگیرد‌. یاد‌تان نرود‌ که مرد‌ها د‌ر لحظه زند‌گی می‌کنند‌ .
 برای آنها د‌عوا د‌رست د‌ر لحظه تمام شد‌نش به سمت فراموشی می‌رود‌ و قهر اصلا د‌ر د‌نیای آنها جایی ند‌ارد‌. یک مرد‌ د‌رنهایت چند‌ ساعت به چنین موضوعاتی فکر می‌کند‌ و حتی اگر این اتفاق‌ها روی قضاوتش د‌ر مورد‌ شما و زند‌گی‌تان تاثیر گذاشته باشد‌، نمی‌توانید‌ گلایه‌هایی که یک زن از این اتفاقات می‌کند‌ را از زبان یک مرد‌ بشنوید‌. از طرف د‌یگر، مرد‌ها نمی‌توانند‌ با این خصلت زن‌ها که فراموش کرد‌ن برایشان سخت است، کنار بیایند‌. آنها د‌وست د‌ارند‌ پروند‌ه یک‌بحث، همانجا بسته شود‌ و نمی‌توانند‌ بپذیرند‌ که همسرشان هر روز و هر لحظه آن موضوع را یاد‌آوری کند‌.
 بعد‌ از ازد‌واج هم یاد‌ خانواد‌ه‌شان می‌افتند‌
حتی اگر یک مرد‌ د‌ر د‌وران مجرد‌ی‌اش رابطه نزد‌یکی با خانواد‌ه‌اش ند‌اشته باشد‌، این رابطه بعد‌ از ازد‌واج تقویت می‌شود‌. مرد‌ها با قبول مسئولیت یک زند‌گی،‌ سختی‌هایی که خانواد‌ه‌شان د‌ر این سال‌ها کشید‌ه بود‌ را می‌بینند‌ و حتی اگر پیش از این چند‌ان قد‌ر آنها را نمی‌د‌انسته‌اند‌، بعد‌ از ازد‌واج بیشتر از همیشه قد‌رشناسی‌شان را ابراز می‌کنند‌.
 آنها می‌خواهند‌ با محبت کرد‌ن‌های بعد‌ از ازد‌واج، د‌ین‌شان را به خانواد‌ه‌شان اد‌ا كرد‌ه و قد‌رشناسی‌شان را اثبات کنند‌. یک مرد‌ حتی اگر چیزی به زبان نیاورد‌،‌ طاقت د‌ید‌ن بی‌تفاوتی همسرش نسبت به خانواد‌ه‌ خودش را ند‌ارد‌. مرد‌ها د‌وست د‌ارند‌ بعد‌ از ازد‌واج از خواهر و براد‌رهای کوچک‌ترشان حمایت کنند‌ و کارهایی که قبل از آن برای ماد‌رشان انجام نمی‌د‌اد‌ند‌ را انجام د‌هند‌، پس اگر می‌خواهید‌ همسرتان مرد‌ زند‌گی شما باقی بماند‌، به این میل او بیشتر توجه کنید‌.
طبقه بندی: عاشقانه، 
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 05:22 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]

ک شرکت سوئدی نوعی کلاه فناوری پیشرفته طراحی کرده است که دارای آنتن‌هایی برای ارسال ریزموج در جمجمه به منظور شناسایی

کلاه تشخیص سکته
احتمال بروز سکته است.


به باور پزشکان، کلاه «سکته‌یاب» (Strokefinder) با ارسال ریزموجها به مغز می‌تواند جان هزاران تن را نجات دهد.

مخترعان این دستگاه مدعی هستند که کلاه مذکور می‌تواند در زمان استفاده توسط کارکنان آمبولانسها به صرفه‌جویی در زمان حیاتی بین مرگ و زندگی کمک کند و یا می‌تواند خطر از کارافتادگی طولانی‌مدت را در بیماران کاهش دهد.

سکته مغزی یکی از دلایل اصلی از کار افتادگی شدید در سراسر جهان است. اگرچه استفاده از دارو می‌تواند آسیب ایجاد شده توسط رایجترین نوع سکته در اثر لخته شدن خون در مغز را کاهش دهد، اما این درمان یا باید در سه تا چهار ساعت اولیه انجام شود یا ممکن است ضرر آن بیشتر از فایده‌اش باشد.

بیماران را نمی‌توان بدون اسکن مغزی درمان کرد؛ چرا که دارو ممکن است برای بیماران مبتلا به نوع دوم کمتر رایج سکته که در اثر خونریزی مغزی ایجاد می‌شود، مرگبار باشد. در اینجاست که تشخیص سریع بین دو سکته اهمیت می‌یابد.

شرکت سوئدی Medfield Diagnostics کلاه سکته‌یاب را طراحی کرده که ریزموجهای مشابه امواج تلفن همراه را از طریق آنتن‌هایش به جمجمه می‌فرستد.

کلاه مذکور بر روی سر بیمار قرار گرفته و بافت مغز را با استفاده از ریزموجها آزمایش می‌کند. سیگنالها توسط سیستمی برای تعیین نوع سکته و اینکه توسط لخته خون یا خونریزی مغزی ایجاد شده، ترجمه می‌شوند.

محققان دانشگاه فناوری چاملرز، آکادمی سالگرنسکا و بیمارستان دانشگاهی سالگرنسکا در گوتنبرگ سوئد یک کارآزمایی بر روی 45 بیمار انجام دادند. نتایج این کارآزمایی نشان داد که کلاه سکته‌یاب از قطعیت زیادی در یافته‌های خود برخوردار است.

مطالعات اولیه بیمار درون بیمارستانها انجام شده و گروه تحقیقاتی آکادمی چالمرز و سالگرنسکا در پائیز سال جاری قصد دارند یک کلاه متحرک سکته‌یاب را بر روی بیماران در آمبولانس آزمایش کنند.

به گفته محققان، این ریزموجها 100 برابر ضعیفتر از امواج تولید شده توسط تلفن همراه هستند و تنها برای چند ثانیه باقی می‌مانند که نشان از ایمن بودن کلاه دارد.

نتایج این پژوهش در مجله Engineering in Medicine & Biology Society منتشر شده است.
طبقه بندی: علمی پزشکی، 
[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 10:31 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]

کارشناس هواشناسی گفت: شرایط برای طوفان دوباره در تهران مهیا شده است و مسیر حرکت این طوفان شهرهای همدان، ساوه، قم و تهران است.

پدیده‌ای که دیروز اتفاق افتاد ناشی از تغییر دمای 13 درجه در مدت کوتاه 30 دقیقه‌ای بود.

طوفان تهران

کارشناس هواشناسی گفت: شرایط برای طوفان دوباره در تهران مهیا شده است و مسیر حرکت این طوفان شهرهای همدان، ساوه، قم و تهران است.
بر اساس آخرین گزارشات بدست آمده، فریبا گودرزی، کارشناس مستقر در سازمان هواشناسی کشور  در خصوص وضعیت آب و هوای تهران طی امروز و فردا گفت: از ظهر امروز وزش باد شدید در تهران آغاز خواهد شد و تا شب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهد بود اما شدت آن از دیروز کمتر است و سرعت آن در لحظه کم و زیاد خواهد شد، همچنین در ادامه وقت امروز رگبار و رعد و برق هم در تهران رخ خواهد داد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: به افراد ساکن در تهران توصیه می شود برای جلوگیری از آسیب های احتمالی حتلامکان از خروج از منازل خود در ساعات وزش باد خودداری کنند.

وی اظهار داشت: این وضعیت فردا نیز به وقوع خواهد پیوست و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

** این در حالی است که پیش‌تر اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی گفته بود: طوفان همچنان در راه تهران است.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد و طوفان هنوز مشخص نیست اما از شهروندان می‌خواهیم در صورت امکان از منازل خود بیرون نیایند.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی‌ها حاکی از آن است که این طوفان همراه با گردو غبار شدید و بارندگی خواهد بود.** در همین رابطه جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی، از ساعاتی دیگر شاهد وزش طوفان شدید در شهر تهران خواهیم بود که به همین منظور 103 ایستگاه آتش نشانی، 16 گروه نجات تمامی تجهیزات رزرو سازمان آتش نشانی و خودروهای پشتیبانی به حالت آماده باش درآمدند.

وی افزود: آتش نشانان و همچنین پرسنل ستادی نیز هم اکنون در ایستگاه‌ها در حالت آماده باش صد در صد هستند

 

علت طوفان روز گذشته تهران چه بود؟

 

+++اخبار تکمیلی:

 

اما این طوفان از کجا آمد؟ طی روزهای گذشته بر اثر پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی وزش شدید باد از جنوب غرب کشور موجب بروز پدیده گرد و غبار در مناطق واقع در این محدوده شد که روز گذشته این امواج به تهران و شهرهای اطراف آن رسید.

بر اساس گفته‌های کارشناسان سازمان هواشناسی بروز چنین شرایط جوی در تهران طی نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است و طوفانی با چنین سرعت هر صد سال یک بار در کلانشهر تهران رخ می‌دهد.

کارشناسان اعلام می‌کنند که در روزهای گذشته هوای تهران به شدت گرم شد و از طرفی دیگر به دلیل ریزش هوای خنک و ادغام  این دو شاهد وزش باد به این شدت بودیم.

وزش شدید باد در بسیاری از شهرهای کشور به خصوص تهران رسانه‌‌های کشور را به سختی مشغول گفتمان‌های مسئولان ذی‌ربط کرد و باز هم مثل همیشه این توپ قصور بود که میان سازمان‌‌ها و دستگاه‌‌های مختلف در حال پرتاب شدن بود.

فارغ از اینکه چه کسی مقصر است، متاسفانه 5 تن از شهروندان تهرانی بر اثر طوفان جان خود را از دست دادند، آیا بروز چنین شرایط جوی امکان پیش‌بینی شدن ندارد؟

البته پیش‌ از این نیز، معصومه ابتکار رئیس سازمان هواشناسی در ابتدای  ورودش به سازمان محیط زیست در دولت یازدهم انتقادهایی را درباره پیش‌بینی ‌های سازمان هواشناسی وارد کرده بود.

در این میان احد وظیفه، مدیر کل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با فارس در واکنش به انتقادهای اخیر سازمان‌های مختلف مبنی بر عدم پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره وقوع طوفان روز گذشته، اظهار داشت: سازمان هواشناسی طی روزهای گذشته وزش باد شدید را در استان‌های مختلف به ویژه استان‌های واقع در نیمه غربی کشور و تهران پیش‌بینی کرده بود که این امر بیانگر همین مسئله است.

 
طبقه بندی: اخبار،  علمی، 
[ سه شنبه 13 خرداد 1393 ] [ 09:31 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]

منطقه‌ی ناهنجاری برای ماهواره‌های نجومی و سایر فضاپیماهایی که در ارتفاع چند صد کیلومتری به دور زمین در حال چرخش هستند حائز اهمیت است.

 

دانشمندان اروپایی منطقه‌ی تشعشعاتی عجیبی را شناسایی و بررسی کرده‌اند که در ارتفاع چند صد کیلومتری سواحل برزیل قرار دارد. این منطقه فضایی با نام مثلث برمودا شناخته می‌شود و یکی از خطرناکترین مناطق تشعشعاتی زمین است.

 

مثلث برمودا در فضا


این ناحیه که ناهنجاری اطلس جنوبی (SAA) نام دارد، خطرات تابشی را برای ماهواره‌ها در مدار ایجاد کرده است. 
 
در نزدیکترین فاصله به سطح زمین قرار دارد. زمانی‌که این کمربند در سال ۱۹۵۰ کشف شد دانشمندان گمان می‌کردند که منطقه‌ی ناهنجاری (SAA) ممکن است خطراتی را در پی داشته باشد. 
 
فضانوردان در شاتل فضایی از خراب شدن کامپیوتر ها به هنگام عبور از این ناهنجاری شکایت می‌کردند. برخی فضاپیماها نظیر تلسکوپ فضایی هابل، طوری برنامه ریزی شده‌اند که دستگاههای حساس‌شان به هنگام عبور از بالای این منطقه به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی خاموش می‌شوند. ایستگاه فضایی بین المللی برای مقابله با این مشکل به تجهیزات حفاظتی بیشتری مجهز شده است.

ریکاردو کامپانا در موسسه‌ی ملی اختر فیزیک در بولگنا ایتالیا گفت: اطلاعات تابشی از ماهواره‌ی نمایشگر اشعه‌ی X به نام beppoSAX را تجزیه و تحلیل کرده است،  این ماهواره از سال ۲۰۰۳-۱۹۹۶ فعال بوده است.

محققان گفتند: که سطح تشعشعات در لایه‌ی پایینی منطقه ناهنجاری بسیار کمتر از لایه‌های بالایی آن است و این ناهنجاری به سمت غرب در حال جابجایی است. این تیم در حال طراحی تلسکوپ فضایی‌ای است که در قسمت پایینی منطقه‌ی خطر بچرخد، جایی که به خوبی مطالعه نشده است. اکثر مدل‌های تابشی مورد استفاده در برنامه‌ریزی ماموریت‌های فضایی بر پایه‌ی برون یابی از مشاهدات انجام شده در ارتفاع بالا _شیب بالا می‌باشند. 
 
ناهنجاری اطلس جنوبی شامل قسمتی از یک کمربند تابشی است، این کمربند حلقه‌ای از تشعشعات خورشیدی به دام افتاده در ارتفاع ۶۰۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلومتری بالای سطح زمین است. این امر به دلیل نقاط ضعف موجود در میدان مغناطیسی زمین است که یکی از این نقاط ضعف دقیقا در جایی است که مثلث برمودا قرار گرفته است. منطقه‌ی ناهنجاری برای ماهواره‌های نجو و سایر فضاپیماهایی که در ارتفاع چند صد کیلومتری به دور زمین در حال چرخش هستند حائز اهمیت است.

[ شنبه 10 خرداد 1393 ] [ 08:14 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]
coronavirus
این خانواده ویروسی اولین بار در سال ۱۹۶۰ کشف شده است که موجب بروز بیماریهایی از خانواده سرما خوردگی در انسان و حیوانات می گردد و از ویژگی آنها زوائد تاج مانند بر روی سطوح دیواره ویروسها می باشد .
اگر چه به گفته WHO علایم این بیماری هنوز ناشناخته می باشد ولی از علایم اصلی این بیماری تب ، سرفه ، تنگی نفس و مشکلات حاد تنفسی می باشد. بیمار ممکن است سرفه های چند روزه ظاهرا بدون دلیل نیز داشته باشد . در موارد حاد مشکلات گوارشی نظیر اسهال ،  نارسایی حاد تنفسی ، اختلالات انعقادی ، پریکاردیت و نارسایی کلیه نیز گزارش شده است که مورد اخیر در صورت بروز بیمار را به همودیالیز نیازمند می سازد .

دوره کمون این بیماری حدود ۷ روز می باشد .
هنوز هیچ درمان تایید شده ای برای این بیماری شناخته نشده است و تنها توصیه به حمایت تنفسی در بیمارستان در بیماران دارای مشکلات حاد تنفسی می تواند چاره ساز باشد و در واقع مراکز پزشکی موارد حاد بیماری را صرفا درمان علامتی می نمایند .
طلاعات ما در این باره هنوز کامل نیست ولی روشهای انتقال بیماری از انسان به انسان شبیه بیماری آنفلوآنزا می باشد . از طریق سرفه و عطسه . اما احتمال انتقال بیماری در فضای باز بسیار محدود بوده و موارد انتقال انسان به انسان در مواردی اتفاق افتاده است که افراد به مدت طولانی در فضای بسته در کنار فرد بیمار بوده اند مانند افرادی که در بیمارستانها با بیماراندر ارتباط بوده اند .

هنوز مشخص نیست که این بیماری اولین بار از طریق حیوانات به انسان منتقل شده است یا از طریق سطوح آلوده به ویروس .

 مسؤل گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: حجاجی که از عربستان بازمی‌گردند تا 14روز پس از بازگشت باید مراقب علائم تنفسی خود باشند و در صورت مشاهده هر گونه علامت مانند عطسه، سرفه، آبریزش و تب باید به پزشک مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در صورت ضرورت در جمع‌های متراکم بیمار باید از ماسک استفاده کند، تصریح کرد: بیماران باید در زمان عطسه و سرفه دهان خود را با دستمال بپوشانند.

دکتر فدایی با تاکید بر اینکه افراد باید از انداختن آب دهان در معابر عمومی جدا خودداری کنند،‌ تصریح کرد: افراد در صورت بروز علائم تب و مشکلات تنفسی از خود درمانی جدا خودداری و حتما به پزشک مراجعه کنند.


وی ادامه داد: از ترشحات تنفسی بیماران مشکوک نمونه گیری و برای تایید نهایی به تهران فرستاده می‌شود
طبقه بندی: علمی پزشکی، 
[ جمعه 9 خرداد 1393 ] [ 12:33 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]
دوستان عزیز سلام ....
یه لحظه به قسمت سمت راست پایین عکسم توجه کنید .اسم اونجا رو میذاریم دلنوشته های من و شما .. برام دل نوشته هاتون رو بنویسیددددددددددد ثبت کنم جالبه میشه دوستان عزیز... طبقه بندی: عاشقانه، 
[ دوشنبه 5 خرداد 1393 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]

دکتر حسین ‌محمد بیک‌لو متخصص کلیه و مجاری ادراری گفت: تشکیل سنگ زمانی صورت می‌گیرد که مواد محلول در ادرار به حد اشباع برسند، مصرف سیگار و غذاهای حاوی مواد نگه‌دارنده از جمله مهم‌ترین عوامل بروز سنگ کلیه می‌باشند، همچنین مصرف زیاد نمک، پروتئین و سوسیس نیز احتمال بروز این بیماری را افزایش می‌دهد. 

دکتر بیک‌لو با اشاره به اینکه احتمال تشکیل سنگ ‌کلیه در مردان بیشتر از زنان است، افزود: استرس بالا، کم‌تحرکی، ‌مصرف کم مایعات از عوامل مهم زمینه‌ساز این بیماری هستند. 

وی در رابطه با نشانه‌های این بیماری گفت: درد شدید پهلو، سوزش و تکرار ادرار، ‌ خون در ادرار، تهوع و استفراغ از نشانه‌های ابتلا به سنگ کلیه است. 

این متخصص کلیه و مجاری ادراری اضافه کرد: درمان سنگ کلیه به نوع و اندازهٔ سنگ بستگی دارد و اصولا به روش‌های دارویی، مداخلهٔ برون اندامی، مداخله درون اندامی و ایجاد سوراخ در پوست انجام می‌شود.

 


[ چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ] [ 08:01 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]
دوستان عزیز  هرکی یه خاطره خوب.. هرچی دوست داشتین خاطره ای که تکرار اون شما شاد و خوشهال میکنه برام تو نظرات  پیامی بذارین .. اخر سر همه خاطرها رو (بدون ذکر نام ) مینوسیم و خوشهال میشیم.... با تشکر ازهمه دوستان که این قدر همکاری میکنن....


طبقه بندی: عاشقانه، 
[ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ] [ 06:34 ب.ظ ] [ میلاد صدری نسب ]
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 48 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  

درباره وبلاگ


با سلام...
وبلاگ نخبگان جوان وبلاگیست برای تبادل اطلاعات علمی فرهنگی هنری و گاه گاهی حرف های از ته دل .... شما دوستان عزیز هرگونه مطالب علمی رو دوست دارین برام بفرستین تا در وبلاگ به اسم خودتان ثبت کنم ...
MILAD71MATH@YAHOO.COM
میلادصدر ی نسب کارشناس رشته ریاضی .
من نه عاشقم نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من
من خودم هستم و تنهایی و یک حس غریب
که به صد عشق و هوس می ارزد.

"شهریارا" گو دل از ما مهربانان نشکنید

ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند...

اگر کسی را نداشتی که به او فکر کنی به اسمان بیندیش زیرا درآن کسی هست که به تو می اندیشد.......
خودمون رو وابسته متغیری به اسم انسان نکنیم ...
اگردلت گرفت سکوت کن این روزها کسی معنای دلتنگی رانمیداند
سختی ها را باید به جون خرید....
دل میرود زدستم صاحبدلان خدارا .. دردا که راز پنهان خواهد شد اشکارا.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب